چین : طرف‌های درگیری از تشدید بحران اوکراین پس از حمله پهپادی به کرملین خودداری‌ کنند


تهران – ایرنا- ” مائو نینگ ” سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت اعلام کرد که پکن گزارش های مربوطه را بررسی می کند و از همه طرف ها می خواهد از هر اقدامی در تشدید اوضاع اجتناب کنند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85101872/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C