چین: طالبان باید در راستای منافع مردم افغانستان گام بردارد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد وضعیت افغانستان اعلام کرد: دولت موقت طالبان باید گام‌های مهمی در راستای منافع مردم افغانستان و رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152290/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF