چین صادرات گالیوم و ژرمانیوم را محدود خواهد کرد


تهران-ایرنا- وزارت بازرگانی و سازمان گمرک چین اعلام کردند این کشور به منظور حفظ امنیت و منافع ملی، صادرات گالیوم و ژرمانیوم را که هر دو در ساخت نیمه هادی ها و سایر قطعات الکترونیکی استفاده می شوند، محدود خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158998/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%98%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF