چین شفاف سازی کرد: به تمامیت ارضی همه کشورها احترام می گذاریم


تهران- ایرنا- مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز دوشنبه و با هدف شفاف سازی موضع اصلی پکن و اصلاح اظهارات جنجالی سفیر چین در فرانسه، تاکید کرد چین به استقلال حاکم و تمامیت ارضی همه کشورها احترام می گذارد و اهداف و اصول منشور سازمان ملل را صیانت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091164/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85