چین روابط تجاری و اقتصادی قویتر با آمریکا را خواستار شد


تهران- ایرنا- نخست وزیر چین درحالیکه رابطه این کشور با آمریکا برغم تنش‌های دو طرف بر سر تایوان رو به بهبود است، روابط تجاری و اقتصادی قویتر با واشنگتن را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401511/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF