چین خواستار کمک به کشورهای آفریقایی با هدف مدیریت منابع طبیعی شد

چین همواره از کشورهای آفریقایی در توسعه منابع پیرو اصول برابری و منافع مشترک و همکاری برد-برد حمایت کرده است و به این شیوه در آینده نیز ادامه خواهد داد.   


منبع: https://www.irna.ir/news/84906258/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8Cوی در پایان سخنانش تاکید کرد چین امیدوار است جامعه جهانی به ویژه کشورهای توسعه یافته به تعهداتشان پایبند باشند و  تلاش هایشان را برای کمک به فقر، امنیت غذایی در کنار تسریع توسعه زیرساخت ها و پیشرفت آموزش و کار در این قاره افزایش دهند.   وی همچنین خواستار تاسیس سیستم ارزش منابع جهانی برابر و عادلانه شد و گفت دستورالعمل های اقتصادی جهانی نابرابر و ناعادلانه کشورهای آفریقایی را در انتهای چرخه صنعتی جهانی قرار داده است.  

 دائی بینگ در گفت وگوی آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد با مضمون ” صلح و امنیت در آفریقا ” خاطرنشان کرد: «تقویت  ظرفیت دولت ها می تواند به شکلی موثر فضای کارهای غیرقانونی  و قاچاق را کم کند و مبارزه علیه مسائل مالی گروه های نظامی و تروریستی را که از طریق قاچاق غیرقانونی منابع طبیعی انجام می شود تقویت کند.» 

وی در ادامه سخنانش افزود در برخی مناطق مورد مناقشه در آفریقا، این قاره ثروتمند از نظر منابع طبیعی و با پتانسیل های بالا برای توسعه به قاچاق منابع طبیعی روی آورده است و با غارت منابع طبیعی و حیات وحش به نیروها و گروه های تروریستی کمک مالی می کند.  

این سیاستمدار چینی اشاره کرد نیروهای تروریستی در تلاشند تا در مناطق در حال توسعه مردم فقیر و بیکار را به سمت قاچاق منابع طبیعی سوق دهند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری شینهوآ، «دائی بینگ» نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد خواستار کمک رسانی جامعه جهانی برای کمک به دولت های آفریقایی جهت تقویت ظرفیت هایشان برای مدیریت منابع طبیعی شد. بدین شیوه با قاچاق منابع طبیعی نیز به شکل موثری مبارزه خواهد شد.