چین خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه به سوریه شد


تهران- ایرنا- معاون نماینده چین در سازمان ملل خواستار افزایش کمک‌های بیشتردوستانه بیشتر به منظور پر کردن شکاف بودجه برای رسیدگی به وضعیت انسانی در سوریه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156402/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF