چین حمله تروریستی شیراز را محکوم کرد


تهران – ایرنا – وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز سه شنبه خود گفت پکن حمله تروریستی به حرم شاه چراغ در ایران را محکوم و مخالفت خود با هر شکلی از تروریسم را ابراز می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199881/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF