چین: به ایفای نقش سازنده در ثبات دریای سرخ ادامه ‌می‌دهیم


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه اینکه باید به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای حاشیه دریای سرخ احترام گذاشت، تصریح کرد: پکن به ایفای نقش سازنده‌ در ثبات دریای سرخ ادامه ‌می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85424694/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85