چین: به ایفای نقش سازنده برای کمک به پایان جنگ اوکراین ادامه می دهیم


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه چین به اتهامات اخیر برخی رسانه های غربی مبنی بر ارسال اسلحه توسط پکن برای روسیه واکنش داد و ضمن تکذیب این موضوع، بر تداوم ایفای نقش سازنده کشورش برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205715/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87