چین بزرگترین تونل زیردریایی جهان را احداث کرد


تهران- ایرنا- مراحل پایانی نصب بزرگترین تونل غول پیکر زیردریایی جهان به طول ۶ هزار و ۸۴۵ متر روز یکشنبه در جنوب استان گواندونگ در چین به پایان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136817/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%B1%D8%AF