چین برای رقابت با استارلینک حدود ۱۳ هزار ماهواره به فضا می‌فرستد


تهران- ایرنا- واشنگتن پست پنجشنبه گزارش داد که چین قصد دارد برای رقابت با ماهواره‌های استارلینک شرکت «اسپیس ایکس» آمریکا ۱۲ هزار و ۹۹۲ ماهواره به فضا بفرستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075895/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF