چین: برای ایجاد راهروی اقتصادی منطقه ای با اندونزی همکاری می کنیم


تهران -ایرنا- همزمان با عزیمت برخی از رهبران گروه ۲۰ به دهلی نو، «لی کیانگ» نخست وزیرچین در دیدارش با «جوکو ویدودو» نخست وزیر اندونزی تاکید کرد که پکن برای ایجاد راهروی اقتصادی منطقه ای و پروژه های شاخص طرح ابتکاری «یک پهنا-یک راه» “دو کشور، پارک های دوقلو” با جاکارتا همکاری خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223283/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C