چین: بالون در آسمان آمریکا غیرنظامی است و کاربرد علمی دارد


تهران-ایرنا- چین روز جمعه اعلام کرد “کشتی هوایی” ( بالون) که بر فراز آمریکا پرواز می‌کند غیر نظامی است و برای اهداف هواشناسی و علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018797/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF