چین اپیدمی بزرگ در اثر سویه جدید کووید ۱۹ را نامحتمل خواند


تهران- ایرنا- مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین در مقاله‌ای که بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داد، نوشت: احتمال ایجاد یک اپیدمی در مقیاس بزرگ در یک دوره کوتاه زمانی یا دست کم سه ماهه به دلیل سویه XBB از جمله سویه XBB.۱.۵ کووید-۱۹ بسیار کم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989279/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF