چین از کاخ سفید خواست کمک‌های نظامی به تایوان را متوقف کند


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت دفاع ملی چین گفت : کمک های نظامی آمریکا به تایوان، امنیت این منطقه را به خطر انداخته است و ما از کاخ سفید می خواهیم که کمک های نظامی به این منطقه را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186431/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF