چین: آمریکایی‌ها مغایر حرفشان عمل می‌کنند


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به ادعای اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: آمریکایی‌ها در حرف خود صادق نیستند، چون با وجود اینکه ادعای همکاری با چین را مطرح می‌کنند، اما از هیچ فرصتی برای تحریم شرکت‌های چینی غافل نمی‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85323904/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF