چین، گروه ۷ را عامل بی ثبات سازی زنجیره تامین جهان دانست


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: گروه ۷ با استفاده ابزاری از مسائل اقتصادی و تجاری از طریق تحریم افراد و شرکت های مختلف، به بی ثبات سازی زنجیره تامین جهان مبادرت می ورزد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286518/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA