چین، نمایندگان دیپلماتیک ژاپن و فیلیپین را فراخواند
تهران- ایرنا- در پی اظهارات سران ژاپن و فیلیپین در آمریکا که چین را بزرگترین چالش جهان نامیدند، پکن نمایندگان ۲ کشور را فراخواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85442774/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF