پیونگ یانگ همکاری ژاپن، کره جنوبی و آمریکا درباره اطلاعات موشکی کره شمالی را محکوم کرد


تهران- ایرنا – کره شمالی امروز پنجشنبه توافق اخیر رهبران آمریکا، کره جنوبی و ژاپن برای به اشتراک گذاری اطلاعات موشکی کره شمالی را محکوم کرد و گفت که این اقدام تنها این کشورها را در معرض “بحران امنیتی ” قرار می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122091/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C