پیشنهاد کمک‌های تایوان به چین در پی زمین‌لرزه در این کشور


تهران- ایرنا- به دنبال یک زمین لرزه بزرگ در شمال شرقی چین، تایوان با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی و پیشنهاد ارائه کمک‌ها به چینی‌ها را مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326226/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1