پیشنهادهای سفیر چین به گردشگران چینی در ایران


تهران- ایرنا- سفیر جمهوری خلق چین در تهران در آیین استقبال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران از گردشگران چینی،‌ به هموطنان خود برای بهره‌مندی بیشتر از سفرشان توصیه‌هایی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080244/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86