پیشتازی نامزد استقلال‌طلب در نتایج اولیه انتخابات تایوان


تهران-ایرنا- رسانه‌های چینی و تایوانی در نخستین گزارش‌ها از شمارش آرای انتخابات امروز تایوان از پیشتازی لای چینگ ته خبر می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352707/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86