پیام توقف معاون رئیس‌جمهوری تایوان در آمریکا


تهران- ایرنا- مقامات تایوان همواره به بهانه سفر به آمریکای لاتین، توقفی نیز در آمریکا دارند، همانند سفر کنونی «ویلیام لای» معاون رئیس‌جمهوری تایوان به آمریکا که در نیویورک توقف داشت؛ برنامه‌ای که البته از سوی کاخ سفید با هدف تحریک چین طراحی شده و خروجی آن، گسترش حوزه تحرک ناتو و پیشبرد پروژه مهار چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197939/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7