پکن گزارش سالانه پنتاگون را محکوم کرد


تهران – ایرنا – وزارت دفاع چین امروز چهارشنبه گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا درباره چین را محکوم کرد و اظهار داشت این گزارش سیاست امنیتی و استراتژی نظامی این کشور را مخدوش می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270027/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF