پکن: منافع اقتصادی کشورهای جهان در هم تنیده شده است


تهران- ایرنا- لی کیانگ نخست‌وزیر چین با بیان اینکه منافع اقتصادی کشورهای جهان در هم تنیده شده است، گفت: پکن قاطعانه با سیاسی شدن مسائل اقتصادی مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152625/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA