پکن: فعالیت جدایی‌طلبانه تایوان تحمل نخواهد شد


تهران- ایرنا- سخنگوی دفتر امور شورای تایوان تاکید کرد که هیچ‌گونه اقدامی در جهت «جدایی تایوان» از سوی نیروهای جدایی‌طلب تایوان از سرزمین اصلی چین تحمل نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306585/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF