پکن خواستار اتخاذ سیاست منطقی و عملی آلمان در قبال تجارت با چین شد

 نینگ تصریح کرد: «من همچنین معتقدم که چین به بازار جذاب تری برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل خواهد شد. ما امیدواریم که آلمان سیاست منطقی و عملی را در قبال چین اتخاذ کند و از گشایش دو طرفه بیشتر برای تزریق انرژی مثبت به همکاری‌های دوجانبه سودمند سطح بالا بین دو کشور و کمک به ایجاد یک اقتصاد جهانی باز حمایت کند، به جای اینکه به پای خود شلیک کند.»


منبع: https://www.irna.ir/news/84883259/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86وی خاطرنشان کرد: «آنچه من می خواهم به شما بگویم این است که صرف نظر از اینکه چشم انداز بین المللی چگونه ممکن است تکامل یابد، چین عزم خود را برای پیگیری فضای باز در سطح بالا، به اشتراک گذاشتن فرصت های توسعه با جهان و کمک به جهانی سازی اقتصادی تغییر نخواهد داد.»

وی تصریح کرد: «در طول ۵۰ سال گذشته، چین و آلمان همکاری های اقتصادی و تجاری را مطابق با اصل سود متقابل توسعه داده اند.   تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه در هفت ماهه نخست سال جاری به رشد خود ادامه داده است.»

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل پایگاه خبری وزارت امور خارجه چین، مائو نینگ در پاسخ به سوالی درباره گزارش جدید رویترز مبنی بر تصمیم وزارت اقتصاد آلمان برای کاهش تجارت با چین است، افزود: «من از آنچه شما اشاره کردید آگاه نیستم. اگر آنچه گزارش شده صحت داشته باشد، پس باید بگویم اقداماتی که قرار است از سوی آلمان انجام شود، غیرمنطقی و بی معنی است.»