پکن از به سرقت رفتن اطلاعات حساس چین در فضای سایبری خبر داد


تهران-ایرنا – وزارت امنیت ملی چین اعلام کرد که برخی از سازمان‌های جاسوسی جهان با نفوذ به فضای سایبری و سیستم‌های اطلاعاتی بخش‌های دولتی و شرکت‌های کلیدی، اطلاعات حساس و مهم این کشور را به سرقت برده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85387173/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF