پکن: آمریکا، فیلیپین را بازیچه دست خود کرده است


تهران- ایرنا- درحالیکه طی چند روز گذشته تنش‌ها میان مانیل و پکن در دریای جنوبی چین بار دیگر بالا گرفته است، چین اعلام کرد که ایالات متحده، فیلیپین را بازیچه دست خود در این منطقه مورد مناقشه قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409991/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA