پکن، درباره سیاه‌نمایی روابط چین و روسیه به آمریکا هشدار داد
تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیرخزانه‌داری آمریکا، اظهار داشت: مقامات آمریکا نباید در باره روابط عادی بین پکن و مسکو سیاه نمایی کنند و اگر این کشورها حقوق مشروع چین و شرکت‌های ما را به خطر بیندازند،  اقدامات قاطعانه‌ای نسبت به این موضوع انجام خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438715/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF