پرتاب موشک جدید H۳ ژاپن با شکست رو به رو شد


تهران- ایرنا -آژانس فضانوردی ژاپن امروز سه شنبه از پرتاب موشک H۳ جدیدی برای نخستین بار خبر داد که چند دقیقه پس از شلیک به سمت فضا دستور داده شد به دلیل آتش گرفتن موتور در مرحله دوم تخریب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050132/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-H%DB%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF