ویتنام؛ پیروز جنگ تجاری چین و آمریکا


تهران- ایرنا- چندین سال از آغاز جنگ تجاری چین و آمریکا آمریکا گذشته است اما همچنان بنظر می‌رسد تاثیرات آن بر کشورهای جنوب شرق آسیا باقیست. در این میان برخی از کشورهای منطقه بیشترین منفعت اقتصادی را از تیره شدن روابط میان پکن- واشنگتن بردند که ویتنام یکی از آنها به شمار می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320724/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7