وزیر ژاپنی: توکیو به دقت پکن را زیر نظر دارد

توکیو سال گذشته موفق شد شرکت تولیدکننده نیمه هادی تایوان را یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده در جهان است، به ساخت یک کارخانه در ژاپن مجاب کند.

وی تاکید کرد که بهبود سطح همکاری با متحدان از جمله آمریکا، یک اصل کلیدی خواهد بود.

به  همین سبب، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن گفت که امنیت اقتصادی، نیاز اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در برنامه سیاست اقتصادی وی است.

در همین حال، وزیر امنیت اقتصادی ژاپن در مورد زنجیره های تامین گفت که تقویت این بخش برای نیمه هادی ها بسیار حائز اهمیت است.

در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰)، شرکت خودروسازی تویوتا پس از آنکه تامین کننده قطعات یدکی کلیدی سیستم های رایانه ای را به دلیل حمله ای سایبری خاموش کرد، تولید خود را به حال تعلیق در آورد.

تاکایچی اظهار داشت: می بینیم که شرکت ها پایگاه های تولیدی شان را به ژاپن منتقل می کنند.

براساس این گزارش، روابط بین آمریکا و چین متشنج است و جنگ اوکراین همچنان بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.

این مساله، ضربه ای به این شرکت خودروسازی برای جبران تولید از دست رفته اش در ابتدای سال جاری بود.

تاکایچی که به مواضع جنگ طلبانه نسبت به همسایه قدرتمند ژاپن معروف است، پست خود را در ماه جاری در میانه افزایش سطح آگاهی دولت توکیو نسبت به امنیت اقتصادی در اختیار گرفت.

بهبود اقتصادی ژاپن از همه گیری کرونا در مقایسه با دیگر اقتصادهای پیشرفته، کند بوده است. در این میان، یک سری حملات سایبری، فعالیت های اقتصادی در این کشور را مختل کرده است.

وی افزود: این یک پیشرفت مطلوب از منظر امنیت اقتصادی است، اما همچنین باید اطمینان یابیم که حمایت داخلی کافی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84870314/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از دفتر خبرگزاری بلومبرگ در توکیو، وی گفت: ما باید مراقب کشورهایی از جمله چین باشیم که ممکن است بر امنیت اقتصادی ما تاثیرگذار باشند.