وزیر دفاع جدید کره جنوبی: با جدیت به تهدیدات کره شمالی پاسخ می‌دهیم


تهران- ایرنا- «شین وون سیک»، وزیر دفاع جدید کره جنوبی گفت: کره جنوبی به شدت به تحریکات کره شمالی پاسخ خواهد داد و همکاری امنیتی با آمریکا را تقویت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85250100/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85