وزیر دفاع جدید چین از نگاه رویترز


تهران- ایرنا- ژنرال «لی شانگفو» که از کهنه‌سربازان ارتش آزادی‌بخش است و به دلیل تلاش برای مدرنیزه کردن ارتش این کشور و خرید تسلیحات از روسیه تحت تحریم آمریکا قرار دارد، امروز (یکشنبه) به عنوان وزیر دفاع جدید چین معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055058/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2