وزیر خارجه چین: از سرگیری مجدد جنگ در غزه منجر به فاجعه خواهد شد


نیویورک – ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد، در نشست این شورا درباره فلسطین هشدار داد: از سرگیری مجدد جنگ در غزه منجر به فاجعه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307219/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF