وزرای خارجه «کواد» با تغییر وضع موجود در دریاهای چین جنوبی و شرقی مخالفت کردند


تهران- ایرنا- دیپلمات‌های ارشد گروه «گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه» (کواد) اعلام کردند که با افزایش تنش، اقدامات یکجانبه و تغییر وضع موجود در دریاهای چین شرقی و چین جنوبی مخالف هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046486/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88