واکنش کشورهای جهان به حمله تروریستی در مسکو


تهران – ایرنا – کشورهای مختلف جهان امروز شنبه حمله تروریستی مرگبار در مسکو را محکوم و با مردم و دولت روسیه ابراز همدردی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85425446/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88