واکنش کشورهای آسیایی به عملیات «وعده صادق» ایران
تهران- ایرنا- مروری بر واکنش کشورهای آسیایی به پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که کشورهای قاره کهن به دنبال حفظ صلح و ثبات در آسیای غربی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85445515/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86