واکنش کاربران فضای مجازی به شهادت رئیس جمهور کشور؛ «ایران» دومین X-direction شد

واکنش کاربران فضای مجازی در سراسر جهان به شهادت رئیس جمهور کشور؛  من شدم

روز گذشته بالگرد حامل آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان که برای افتتاح عملیات ارتقای کیفی پالایشگاه تبریز عازم این شهر بود، در منطقه جنگلی دیزمار حدفاصل روستاهای یوزی و پیر دچار سانحه شد. داوود که منجر به شهادت آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان و یارانش شد.

حادثه ناگوار و ناگهانی که برای رئیس جمهور کشورمان و هیئت همراه در بازگشت از سفر منطقه ای رخ داد، واکنش های بسیاری را در داخل و خارج از کشور برانگیخت.

از عصر دیروز و در پی سقوط بالگرد که منجر به شهادت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و همرزمانش شد، انتشار پست های مرتبط با این حادثه در شبکه های اجتماعی کلمه ایران را تبدیل به کلمه ایران کرده است. جهت دوم توجه شبکه اجتماعی «ایکس» یا «توئیتر» سابق، انتشار پست‌هایی با عبارت «رئیس‌جمهور ایران» و «ابراهیم رئیسی» را تشدید کرد و همچنین با افزایش جستجوهای مرتبط با این حادثه، کلمات مرتبط با “سانحه هلیکوپتر.” «رئیس جمهور ایران» به ترند گوگل تبدیل شد.

واکنش کاربران فضای مجازی در سراسر جهان به شهادت رئیس جمهور کشور؛  من شدم

در همین راستا کلمه ایران که چهارمین ترند در شبکه اجتماعی بود در X. شد.

واکنش کاربران فضای مجازی در سراسر جهان به شهادت رئیس جمهور کشور؛  من شدم

(نشان برای ترجمه)

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8738373/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D8%AF