واکنش چین به تحریم های جدید اعمال شده آمریکا علیه ایران


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه در بیانیه ای به تحریم های جدید اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران که شرکت‌ها و اتباع چینی را نیز شامل می شود، واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137786/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86