واکنش وزیر دفاع چین به سهم‌خواهی فیلیپین در دریای جنوبی چین


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع چین در طی اظهاراتی به سخنان رئیس‌جمهوری فیلیپین مبنی‌بر اقدام متقابل برای دفع حملات نظامی چین در مناقشه دریایی واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85429917/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86