واکنش آلمان، ایتالیا و کوبا به حمله تروریستی در مسکو


تهران – ایرنا – ایتالیا و کوبا حمله تروریستی در مسکو را شدیدا محکوم کردند و آلمان به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت گفت و خواستار مشخص شدن حقیقت مرتبط با این حادثه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85425180/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88