واشنگتن و سئول در تلاش برای فشار به کره‌شمالی به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت که این کشور و کره‌جنوبی به طور منظم درباره راه‌های مقابله با تهدیدات کره شمالی از جمله حمایت این کشور از جنگ روسیه علیه اوکراین گفت‌وگو می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008589/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2