هوش مصنوعی سن را با نگاه کردن به دست ها تشخیص می دهد

هوش مصنوعی سن را با نگاه کردن به دست ها تشخیص می دهد

یک مدل جدید تشخیص چهره با هوش مصنوعی که روی پوست آزمایش شده است، توانایی پیش‌بینی دقیق سن را با استفاده از تصاویر دستی نشان داده است.

به گفته هوش مصنوعی، Haut.AI، توسعه دهنده هوش مصنوعی برای مراقبت از پوست، یک مقاله تحقیقاتی در مورد پیش بینی سن تقویمی انسان با تجزیه و تحلیل تصاویر دست منتشر کرد.

مدل‌های هوش مصنوعی آموزش‌دیده بر روی تصاویر دستی به دقت مشابهی دست یافتند.

بر اساس بیانیه این شرکت، این مطالعه نشان داد که مدل‌های هوش مصنوعی آموزش‌دیده شده بر روی تصاویر دست، دقت مشابهی با مدل‌های استفاده‌کننده از تصاویر چهره داشتند و میانگین خطای آنها در پیش‌بینی سن تقویمی 4.1 و 4.7 سال بود.

مدل هوش مصنوعی در این مطالعه عمدتاً با استفاده از مجموعه داده جمعیت هندی آموزش داده شد.

با تمرکز بر این جمعیت هندی، هدف این مطالعه توسعه یک مدل هوش مصنوعی متناسب با این جمعیت، کاهش تعصبات و ترویج راه‌حل‌های هوش مصنوعی عادلانه‌تر بود.

مدیر عامل Haut.AI می گوید، تحقیقات ما نشان می دهد که سن شما را می توان به طور دقیق از روی عکس های دست و صورت تعیین کرد. این نه تنها راه را برای کاربردهای جدید فناوری هوش مصنوعی باز می کند، بلکه پتانسیل کاهش تعصبات مرتبط با سیستم های سنتی را نیز دارد.

رنگ های مختلف پوست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در این مطالعه، 1454 زن هندی بین 20 تا 80 سال از مناطق جغرافیایی مختلف و با رنگ پوست متفاوت بودند.

محققان خاطرنشان کردند که تصاویر به طور تصادفی تقسیم شدند که 70 درصد برای آموزش و 30 درصد برای اعتبار سنجی تقسیم شدند.

این آزمایش توانست با دستکاری ویژگی های بصری روی دست و صورت، به ویژه نواحی اطراف گوشه های داخلی چشم و دهان در رابطه با صورت و بافت مفاصل دست، شاخص های مهم سن را شناسایی کند.

این مطالعه در مجله Experimental Dermatology منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8730238/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF