هند میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای سازمان همکاری شانگهای


تهران- ایرنا – هند از ۲ تا ۴ مه (۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت) میزبان نشست وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است در این نشست دیپلمات های عالی رتبه از کشورهای عضو این سازمان به بحث و گفت و گو درباره طیف وسیعی از مسائل از جمله همکاری اقتصادی و امنیت منطقه ای می پردازند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85099272/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C