همکاری کره‌جنوبی و امارات در زمینه راه‌آهن و زیرساخت


تهران – ایرنا – کره جنوبی و  امارات متحده عربی به تازگی نشست‌های سطح بالایی درباره همکاری دوجانبه در زمینه‌های ساخت راه آهن و زیرساخت و انرژی برگزار کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400808/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA