هشدار کارشناسان نظامی چین به خطرات افزایش تنش‌ها در خاورمیانه
تهران- ایرنا – کارشناسان نظامی چین در رابطه با پاسخ تنبیهی تهران در مقابل اقدام تجاوزگرانه رژیم اسرائیل علیه ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و احتمال عکس‌العمل متقابل تل‌آویو، هشدار دادند که افزایش تنشها بین ایران و اسرائیل می‌تواند به بی ثباتی در خاورمیانه و خلیج‌فارس منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446692/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87