هشدار نماینده چین درباره گسترش جنگ غزه به سوریه


تهران-ایرنا- معاون سفیر چین در سازمان ملل متحد درباره حملات مکرر رژیم اسرائیل به خاک سوریه هشدار داد و اعلام کرد ادامه این حملات هوایی ممکن است باعث گسترش جنگ غزه به این کشور شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401830/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87